Spondias mombin        Familia: Anacardiaceae

Anacardiaceae Spondias mombin 3_edited.j