Coussapoa tessmannii   Family:  Cecropiaceae

Cecropaceae_Pouroma_Spp_Photo_.JPG